skip to main content
שפה:
Primo Search

מה זה דעת"א?

דעת"א הינה מערכת חיפוש של אוניברסיטת תל-אביב. ממשק קל ונוח המאפשר חיפוש אחד בשפה חופשית באוספי הספריות, במאגרי מידע אקדמיים ובמקורות מידע נוספים ברשת.


שימו לב!

גישה לדעת"א

   גישה לטקסט מלא מחוץ לקמפוס

   יש לבצע: התחברות מרחוק »


  דעת"א בגלישה מניידים

   למעבר לממשק מותאם לניידים »

חיפוש במסדי מידע מרוחקים, אנא המתן